FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN
onderzoeken


Toekomstverkenning 2025

Toekomstverkenning 2025 (uitgevoerd door IDEA Consult i.o.v. het Forum voor Amateurkunsten, Socius en de Ambrassade) presenteert relevante maatschappelijke ontwikkelingen die allicht mee de toekomst zullen bepalen. Deze leidraad helpt ons om ons denken over de toekomst scherp te stellen. Het rapport biedt stof tot nadenken en lokt fundamentele discussies en reflecties uit over het sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en jeugdwerk.

overige onderzoeken

Sociaal effect van muziek maken
 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN