FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

overige onderzoeken

Sociaal effect van muziek maken

In 2017 start een nieuw Gents onderzoeksplatform. Vier partners bundelen de krachten: de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen; de Vakgroep Sociale Agogiek en Vakgroep Orthopedagogiek (UGent) en de Faculteit Mens en Welzijn, Departement Sociaal Werk van HoGent en School of Arts. Maatschappelijk werkers, kunstenaars, pedagogen, psychologen, politicologen en sociologen kunnen via dit platform onderzoek voorstellen. De multidisciplinaire aanpak is een troef. In oktober 2015 ging SIMM van start met symposium. Meer info vind je hier.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN