FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Toekomstverkenning 2025

Toekomstverkenning 2025 (uitgevoerd door IDEA Consult i.o.v. het Forum voor Amateurkunsten, Socius en de Ambrassade) presenteert relevante maatschappelijke ontwikkelingen die allicht mee de toekomst zullen bepalen. Deze leidraad helpt ons om ons denken over de toekomst scherp te stellen. Het rapport biedt stof tot nadenken en lokt fundamentele discussies en reflecties uit over het sociaal-cultureel werk, amateurkunsten en jeugdwerk.

Bij een beleidsplan horen een omgevingsanalyse en strategische keuzes. Omdat het sociaal-cultureel volwassenenwerk, jeugdwerk en amateurkunsten de komende 10 jaar (deels) met dezelfde uitdagingen te maken krijgen, sloegen Socius, De Ambrassade en het Forum voor Amateurkunsten de handen in elkaar. Samen investeerden we in een toekomstverkenning 2025. IDEA Consult voerde het onderzoek uit en ging op zoek naar een antwoord op deze vragen:

  • Welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen toekomstige praktijken bepalen naar doel, doelgroep, inhoud, vorm en organisatie?
  • Welke impact verwachten we van die maatschappelijke tendensen?
  • Is er een tool die organisaties helpt in het bepalen van strategische keuzes, inspelend op de gedetecteerde veranderingen?

Eind 2013 presenteerde IDEA Consult de resultaten voor een ruim publiek uit de drie werkvelden. Het bijhorende rapport vind je in de rechter kolom.

De prezi-voorstellingen, gebracht op 6 december 2013, vind je hier.

Het Forum voor Amateurkunsten omarmt deze bevindingen graag. Ze zijn een duidelijke aanzet in het beleidsplanningsproces dat medio 2015 van start ging. Hoe de verschillende amateurkunstenorganisaties en het Forum zelf inspelen op de maatschappelijke uitdagingen die in het rapport zijn geschetst, lees je binnenkort (2017) in elk van 10 beleidsplannen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN