FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

aanvullend onderzoek

De algemene onderzoeksresultaten "Amateurkunsten in beeld gebracht" zijn downloadbaar op onze site. Maar dit sociologisch onderzoek leverde ook heel wat extra gegevens op, die vervat zitten in de ledenrapporten per amateurkunstenorganisatie (en dus per discipline).

Verder is er een onderzoeksrapport voor handen waarin kruisverbanden worden gelegd tussen kunstbeoefening en woonplaats. De rapporten kan je rechts downloaden.

-  -  -
Naast het onderzoek ("Amateurkunsten in beeld gebracht") waartoe de amateurkunstensector zelf opdracht gaf, kwam kunstbeoefening ook sterk aan bod in de Participatiesurvey 2009. Dit is een grootschalig onderzoek (bevraging van meer dan 3.000 Vlamingen) naar deelname aan sport en cultuur. De resultaten vind je hier.

I.v.m. kunstbeoefening onthouden we alvast deze highlights:

- In vergelijking met de vorige participatiesurvey (2003-2004) bleek een significante stijging van amateurkunstenaars uit de resultaten. Afgelopen vijf jaar steeg het aantal met ongeveer 5% naar 34,5% actieve kunstbeoefenaars! Amateurkunsten zitten overduidelijk in stijgende lijn!

- De toename situeert zich voornamelijk onder de frequente beoefenaars en in de jongste leeftijdscategorieën. Vooral beeldexpressie, zang, dans en schilderen werden populairder.

- Vooral de culturele praktijk van de ouders (actieve of passieve deelname aan kunst en cultuur) heeft invloed op het al dan niet beoefenen van kunst in de vrije tijd. Dit is trouwens een effect dat iemand z'n hele leven meedraagt.

- Ook onderwijs heeft impact: wie actieve cultuureducatie op school kreeg, maakt bijna dubbel zoveel kans om amateurkunstenaar te worden die frequent met kunst bezig is.

Meer details vind je in het document 'beknopte bevindingen uit participatiesurvey' of vanaf p. 273 in bijgaande link.

-  -  -

Op 4 december 2015 presenteerden de Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de resultaten van de Participatiesurvey 2014 in het Muziekcentrum de Bijloke te Gent. Klik hier voor de link naar de publicaties. Deze survey bevatte geen afzonderlijk hoofdstuk over amateurkunsten maar de datasets werden op vraag van het Forum voor Amateurkunsten wel verder geanalyseerd i.f.v. concrete vragen als deelname jongeren, link met onderwijs en diversiteit. Lees meer hierover in het rapport 'Snapshot Amateurkunsten'. 

 

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN