FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Café Partagé #2 op 12 december - De trend van burgerparticipatie

Café Partagé is een lerend netwerk voor middenveldorganisaties, met maandelijkse sessies van twee uur waarin telkens een ander thema aan bod komt. Het is geen lezing of vorming, maar een open gesprek waarbij de vragen, bedenkingen en suggesties van de deelnemers centraal staan. Op 12 december 2017:
Burgerparticipatie zit in de lift. Zowel het aantal burgerinitiatieven als de politieke aandacht ervoor stijgt. En dat is goed nieuws, want het wijst op een blijvend sterk maatschappelijk engagement waar 'de politiek' al even niet meer naast kan en wil kijken. Maar bij middenveldorganisaties roept het ook vragen op.

VERSLAG VAN DE KUNST BUITEN!-sessies

Drie locaties (Lier, Hasselt en Roeselare) en in totaal bijna 200 enthousiaste deelnemers. De KUNST BUITEN! sessies staan synoniem voor een vat vol inspiratie en actieve netwerking. Blik samen met ons terug op deze fijne sessies via onze beeldverslagen, video's en presentaties.

GDPR - de Europese verordening over gegevensbescherming

Deze Europese verordening is nu reeds van kracht, maar alle bedrijven en organisaties hebben nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich definitief in orde te stellen met de regelgeving. Het Forum organiseert i.s.m. Scwitch een groepssessie op maat voor onze sector op woensdag 20 december 2017.

STATUUT VRIJETIJDSWERK - OF VERENIGINGSWERK: STAND VAN ZAKEN

De federale regering werkt, zoals opgenomen in het Zomerakkoord verder aan de uitwerking van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk tegen januari 2018. Zo legde de regering-Michel vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden in de non-profitsector tot 500 euro onbelast per maand kunnen bijverdienen. Ook voor de amateurkunstensector zal dit de nodige kansen opleveren.

Overdracht provinciale bevoegdheden. Wat betekent dit voor amateurkunsten? + infosessies Transitiereglement

Dat de provincie haar culturele bevoegdheden zou overdragen naar de Vlaamse of lokale overheid is al geruime tijd bekend (cfr. Vlaams Regeerakkoord). Hoe die overdracht van bevoegdheden precies zal gebeuren, is nu geregeld door minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.

GIFTEN VIA CROWDFUNDING LEVEREN GEEN FISCAAL VOORDEEL OP

Giften, bekomen via een crowdfundingplatform, komen niet in aanmerking voor een fiscaal attest, aldus de Federale Overheidsdienst Financiën. Zelfs indien de organisatie een erkenning heeft om fiscale attesten uit te reiken. Het argument dat het bij dergelijke giften, om ‘collectief en onrechtstreeks geïnde giften’ gaat, is in deze context niet relevant. Daarom eisen de Verenigde Verenigingen, FOV, de Vlaamse Jeugdraad, De Ambrassade en Formaat een aanpassing van de bestaande regeling, zodat ook non-profit organisaties en verenigingen deze ‘alternatieve vorm van financiering’ niet mislopen.

Op de hoogte blijven ?
Schrijf je dan in op de amateurkunsten-nieuwsbrief.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN