FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

WAK 2013

We zijn het er allemaal over eens: er heerst continu creativiteit en enthousiasme onder amateurkunstenaars. Om dit extra in de kijker te plaatsen, organiseert het Forum voor Amateurkunsten jaarlijks de Week van de Amateurkunsten, afgekort de WAK. WAK 2013 vond plaats van vrijdag 26 april t.e.m. zondag 5 mei met als thema 'Natuurtalent'.

Ruim twee miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. Velen doen dit in een vereniging of in groep, anderen gaan de solotoer op. Omdat al dat talent niet achter gesloten deuren mag blijven, plaatsen we amateurkunstenaars in Vlaanderen en Brussel eens extra in de kijker tijdens de Week van de Amateurkunsten of afgekort: de WAK.

De Week van de Amateurkunsten vindt elk jaar plaats eind april - begin mei. Vorig jaar namen een 160 steden en gemeenten deel, goed voor zo'n 800 WAK-activiteiten en een veelvoud aan deelnemende kunstenaars.

Het Forum voor Amateurkunsten coördineert dit evenement en ondersteunt WAK-deelnemers i.s.m. de negen landelijke amateurkunstenorganisaties, Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten en de Vlaamse Overheid.

Het thema van WAK 2013 was "Natuurtalent", verwijzend naar kunst en natuur, ecologie,...

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN