FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

jeugd


Creatieve kunstbeoefening is in bij jongeren! Niet minder dan 71% van de 14- tot 17-jarigen is amateurkunstenaar. Tel daar nog eens 46% 18- tot 34- jarigen bij en je weet dat de toekomst van de amateurkunsten verzekerd is. Vooral dans, beeldexpressie, schilderen en zang zitten in de lift.

Via de prioriteit jeugdcultuur stimuleerde de Vlaamse regering (onder voormalig minister Smet) gemeentebesturen om een beleid te voeren waarbij kinderen en jongeren stimulansen krijgen om via artistiek expressie grip te krijgen op de eigen leefwereld. De aandacht ging niet alleen naar experiment maar ook naar het doorgroeien in een specifiek interesseveld/kunstdiscipline. Bekijk ook deze link. Deze verhoogde aandacht heeft intussen heel wat vruchten afgeworpen...

We verwijzen ook naar een aantal jeugdhuizen die via bovenlokale projectsubsidie expliciet inzetten op artistieke expressie. Een kweekvijver voor nieuw talent dus waar ook de amateurkunstensector wel bij vaart. Meer hierover lees je op de website van Formaat.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN