FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

onderwijs


Het ontwikkelen van competenties: kennis, vaardigheden, attitudes en motivatie, is noodzakelijk om mensen actief aan cultuur te laten deelnemen. Het onderwijs vormt een uitgelezen kanaal om de nodige culturele competenties te ontwikkelen.

Leerkrachten beoefenen bijna twee keer zoveel een creatieve hobby dan andere werknemers. Bovendien beoefenen leraars meer verschillende vormen van amateurkunsten dan niet-leerkrachten.  Een ideale voedingsbodem dus om in klas aan de slag te gaan met kunst.

Onderwijs en kunstbeoefening biedt tal van matches. Scholen kunnen een beroep doen op de laagdrempelige educatieve pakketten van de amateurkunstenorganisaties, maar ze kunnen ook lokale amateurkunstenaars inschakelen die een artistiek onderwijsproject invulling kunnen geven. Of ze kunnen samenwerking opzoeken met de gemeente, bv. door hun schooltoneel, -koor, drumband of harmonie te laten optreden buiten de schoolmuren.

Scholen zijn niet de enige plaats waar kinderen bereikt worden, maar wel de enige waar zo goed als àlle kinderen bereikt worden. CANON Cultuurcel helpt om bruggen te bouwen tussen cultuur en onderwijs. Daarom investeert CANON in onderzoek, overleg en studiedagen en stimuleert ze de creatieve schoolpraktijk. Je kan er ook een aanvraagdossier indienen om projectmiddelen te bekomen.

Via cultuurkuur.be kunnen scholen en cultuur elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en en gaan met hen aan de slag.

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN