FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

deeltijds kunstonderwijs (DKO)


“Samenwerking tussen het kunstonderwijs en cultuuractoren”, dat is de ambitie van Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits in de legislatuur 2014-2019. Hierbij denkt ze onder meer aan een actualisering van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) waarbij de link tussen het DKO en de amateurkunsten niet uit het oog wordt verloren.
Ook Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, wil investeren in creativiteit en verbinding. Hij verwijst naar de amateurkunstensector waar “blijvend moet worden ingezet op samenwerking met het bredere cultuureducatieve veld en het deeltijds kunstonderwijs.”

De amateurkunstensector reikt graag de hand naar aanverwante domeinen. Het deeltijds kunstonderwijs zien we als één van de prioritaire partners.

Veel DKO-leerlingen komen na hun opleiding immers in de amateurkunstenwereld terecht. Uit  onderzoek (2009) blijkt dat 25% van de amateurkunstenaars in het verleden minstens één opleiding in het deeltijds kunstonderwijs heeft gevolgd. Maar ook tijdens hun opleiding maken velen reeds deel uit van het vereningsleven. 

Deeltijds kunstonderwijs en de amateurkunstensector richten zich elk op hun eigen manier tot de actieve kunstbeoefenaar. Vanuit een verschillende visie en methodiek (respectievelijk onderwijs en sociaal-cultureel werk) geven we mee vorm aan gemeenschappelijke belange. Hier en daar kruisen de paden, we versterken elkaars werking en gaan gemeenschappelijke uitdagingen aan.

Het is dus belangrijk afstemming te zoeken en constant met elkaar in dialoog te blijven. Komende jaren wordt werk gemaakt van 'een gemeenschappelijke vocabulaire' in de vorm van diverse competentiedossiers. Door te omschrijven wat een amateurkunstenaar reeds kent en kan, moet de instap in het DKO vlotter en op maat verlopen.

De landelijke amateurkunstenorganisaties werken op regelmatige tijdstippen samen met het DKO. Vaak ad hoc of projectmatig. Op meer structurele basis brengt het DKO expertise binnen via stuurgroepen, denktanks, jurering of coachingstrajecten. Het DKO doet op  haar beurt beroep op de amateurkunstensector en/of het veld voor concrete samenwerkingsprojecten of om opgedane expertise te delen.

Lokaal zijn er ook heel wat voorbeelden waarbij mateurkunstenverenigingen en academies elkaar de hand reiken. Bekijk onze publicatie voor de bestaande wisselwerking. Heb je zelf een recent voorbeeld? Laat het ons zeker weten. We nemen dit graag op in onze praktijkenbank.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN