FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

lokaal cultuurbeleid - Wat kunnen we voor je doen?!


Kunstbeoefening in de vrije tijd stimuleren en ondersteunen hoef je niet alleen te doen. Het is een taak van velen…
Het Forum voor Amateurkunsten wil voor kunstbeoefening een aanspreekpunt zijn voor cultuurprofessionals uit alle steden en gemeenten in Vlaanderen.
Ben je vrijetijdscoördinator, cultuurfunctionaris, jeugd(huis)werker, lokale beleidsmaker, schepen of een andere keyplayer? Ontdek hier hoe we iets voor jou kunnen betekenen.

9 hulplijnen

In een stad of gemeente zijn veel spelers die een rol kunnen vervullen in de ondersteuning van amateurkunsten, zoals het gemeenschaps/cultuurcentrum, deeltijds kunstonderwijs, jeugdhuis, ea.

Maar je kan voor steun en advies ook terecht bij de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties.

Het Forum @ your service

Het Forum biedt (beginnende) cultuurprofessionals handvaten zodat ze zich inhoudelijk, thematisch of procesmatig kunnen versterken. Een overzicht:
(meer weten? > klik op het document rechts)

  • nieuwsbrieven
  • zelfscan
  • (basis)cursus
  • inspiratiesessies
  • input lokale verkiezingen
  • je WAK upgraden
  • subsidies gezocht
  • thematische toelichting
  • wordt verwacht

Voor meer uitleg ga naar DOWNLOADS (Forum@your service)

 

 
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN