FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

bestuursorganen

Het Forum voor Amateurkunsten wordt bestuurd door afgevaardigden vanuit de landelijke amateurkunstenorganisaties, aangevuld met externe deskundigen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Voorzitter: Luk Verschueren (deskundige)
Dirk De Corte (deskundige)
Alain Delmotte (KUNSTWERKT)
Patrick Lenaers (Muziekmozaïek)
Nerkiz Sahin (deskundige)
Frank Van Damme (Creatief Schrijven)
Carl Van Eyndhoven (Koor&Stem)
Rob Van Genechten (OPENDOEK)
Freddy Van Vlaenderen (Centrum voor Beeldexpressie)
Tijs Vastesaeger (Poppunt)
Piet Walravens (Danspunt)
Michel Willé (Vlamo) 

Volgende mensen zijn lid van de Algemene Vergadering van het Forum voor Amateurkunsten

Jamila Amadou
Sofie Brockmans
Dirk De Corte
Hilde De Leeuw
Koenraad De Meulder
Sabine De Ruelle
Alain Delmotte
Didier Deneuter
Zineb El Boussaadani
Joke Embrechts
Karel Geukens
Yves Joris
Patrick Lenaers
Ruth Muylle
Luc Nowé
Nerkiz Sahin
Ton Schipper
Frank Van Damme
Carl Van Eyndhoven
Rob Van Genechten
Sara Van Hoezen
Paul Van Montfort
Freddy Van Vlaenderen
Geert Vandenwijngaert
Tijs Vastesaeger
Filip Verneert
Luk Verschueren
Piet Walravens
Michel Willé
Steven Willems

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN