FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Kunstenaarskaart nodig voor kleine vergoedingsregeling artistieke prestaties

Veel amateurkunstenaars presteren in de praktijk artistieke activiteiten, vaak in aantal en in duur beperkt. Voor die kunstenaars werd de "kleine vergoedingsregeling" (KVR) in het leven geroepen. Voortaan heb je een kunstenaarskaart nodig om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

De 'kleine vergoedingsregeling' voorziet dat kunstenaars die voor hun artistieke prestaties of werken slechts een kleine vergoeding (we spreken van een onkostenvergoeding) ontvangen niet onder toepassing van de socialezekerheidswetgeving vallen en deze dus niet bij de RSZ moeten aangegeven. Concreet betekent dit dat er voor deze prestaties geen socialezekerheidsbijdragen betaald moeten worden. Anderzijds is er ook geen werkloosheids- of pensioenrecht aan verbonden.


NIEUW: De kunstenaarskaart
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dien je voortaan te beschikken over een kunstenaarskaart. Deze kunstenaarskaart wordt aangevraagd en direct na de ontvangst van de aanvraag afgeleverd door de Commissie Kunstenaars. De Commissie Kunstenaars zal tevens een overzicht van prestaties afleveren, dat je per kalenderjaar moet bijhouden. De vergoeding voor een artistieke prestatie mag in 2017 niet groter zijn dan 124,66 EUR per dag (jaarbedrag = max. 2.493,27 EUR).  Je kunt ten hoogste 30 dagen per kalenderjaar en 7 opeenvolgende dagen gebruik maken van deze regeling. Let op: de KVR is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers).  


Hoe vraag ik deze kunstenaarskaart aanvragen?
Je vraagt deze kunstenaarskaart aan bij de Commissie Kunstenaars via een aanvraagformulier. Dit doe je per mail of per post, en je maakt vermelding van je identiteitsgegevens en beschrijft je artistieke activiteit in detail.

Hoe gebruik ik de kunstenaarskaart?
De kunstenaarskaart en het overzicht wordt door de kunstenaar op zijn werkplaats ter beschikking gehouden van de inspectiediensten. De kunstenaar vult op zijn overzicht in:
-de aard van de prestatie
-de datum van de prestatie
-de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
-het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
-de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
-de handtekening van de opdrachtgever


Let wel
Het is niet omdat je de kunstenaarskaart na aanvraag hebt ontvangen, dat de prestaties die je levert effectief als artistiek zullen worden aanvaard. Controle m.b.t. artistieke prestaties gebeurt niet door de Commissie Kunstenaars, maar door RSZ, RSVZ & RVA.


Meer weten?
http://poppunt.be/advies/popadvies/geld-organisatie/kostenvergoedingen
http://socialsecurity.belgium.be/nl/kunstenaarsstatuut


Kunstenaarskaart aanvragen?
Om een kunstenaarskaart aan te vragen bezorg je het ingevulde formulier aan de Commissie Kunstenaars: per mail aan kunstenaars@minsoc.fed.be of per post via:


FOD Sociale Zekerheid | DG Sociaal Beleid
Kruidtuinlaan 50, bus 115 Administratief Centrum Kruidtuin | Finance Tower
1000 Brussel
Tel: 02 528 61 34 of 02 528 63 97

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN