FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Scwitch biedt dienstverlening voor zakelijk organisatiemanagement

Het sociocultureel werk pakt uit met een eigen dienstverlener voor zakelijk organisatiemanagement. SCWITCH verleent diensten, aangepast aan de sector, op maat van socioculturele organisaties, in de vorm van instrumenten en organisatiebegeleiding.

Statuten- en bestuurswijziging zonder kopzorgen, betere en goedkopere organisatiediensten, handige vzw-beheersinstrumenten, echt relevante open source informatie, modellen en checklists: SCWITCH. En bespaar tijd, kosten en energie


SCWITCH is een initiatief van de socioculturele werkgeversorganisatie Sociare en de federatie van het sociaal-cultureel werk FOV, met steun van diverse andere socioculturele koepels en steunpunten. Zij vertegenwoordigen samen ruim 800 organisaties, waarvan vele op hun beurt lokale vrijwilligersgroepen verenigen.


SCWITCH komt er vanuit de gedeelde overtuiging dat socioculturele organisaties een sleutelpositie innemen tussen burgers –voor wie ze bestaan, overheid en markt. Die unieke positie is op zich al bron van specifieke noden. Daar komt momenteel bij dat organisaties extra druk ervaren door almaar complexere, veeleisende én sectorvreemde regelgeving. In een klimaat bovendien waarin het marktdenken primeert en overheden organisaties bekijken als onderaannemers.


SCWITCH wil organisaties tijd en geld besparen zodat ze zich op hun bestaansreden, hun kerndoelstelling kunnen concentreren. Door ook de opgebouwde expertise te delen zal SCWITCH organisaties helpen versterken in hun maatschappelijke ambities.


SCWITCH is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Alle opbrengsten uit dienstverlening, financieel, in kennis, netwerking en expertise, investeert ze terug in de socioculturele sector. SCWITCH keert op geen enkele manier winst uit, niet aan de oprichters, noch aan de andere vennoten.


SCWITCH is er door en voor socioculturele organisaties, met een transparante en participatieve structuur: federaties en steunpunten als vennoten-steraandeelhouders in een centrale overleggroep, en organisaties als vennoten in een gebruikersgroep. Beide gaan mee bepalen welke diensten op welke manier opgezet worden.


De socioculturele sector in Vlaanderen en Brussel telt duizenden organisaties, met meer dan 20.000 professionele medewerkers, honderdduizenden vrijwilligers en een groeiend aantal freelancers. En actief op diverse terreinen (tegelijk soms): sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, buurtwerk, werk met minderheden, armoedebestrijding, integratie en inburgering, lokale diensteneconomie, ontwikkelingssamenwerking en –educatie, milieuactie- en natuurwerk, mobiliteit, cultuurspreiding (cultuurcentra, beeldkunst, musea, erfgoed), amateurkunstbeoefening, werkervaringstrajecten, en niet-commerciële sportbeoefening, toerisme en (lokale en regionale) media. 


 


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN