FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

BENEFIETACTIE KOOR&STEM: MIJN LIEDJE VOOR JOU

Met de benefietactie ‘Mijn liedje voor jou’ nodigt Koor&Stem jou en je koor uit om tijdens de maanden februari, maart en april 2016 acties op touw te zetten. De opbrengst van deze acties zal worden gebruikt om de opname van een tweede cd ‘De stem van ons geheugen’ te verwezenlijken.

’De Stem van ons Geheugen’ is een zangproject om het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers aangenamer te maken. Koor&Stem bieden daarvoor speciaal materiaal aan: een cd, een liedtekstbunden, een inspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes en piano-arrangementen van de liedjes. Hiermee sensibiliseert en begeleid Koor&Stem de opstart van contactkoren in Vlaanderen. Om deze tweede cd te financieren ze Koor&Stem momenteel een benefietactie op poten nl.: ‘Mijn liedje voor jou’.
Je kunt met je (contact)koor een fundraising pagina aanmaken en zo je achterban mobiliseren.  Als individu kun je via een online donatie één of meerdere van die projecten steunen.


Doe jij ook mee?


Voor informatie en deelname, ga naar:
steun.destemvanonsgeheugen.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN