FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Samen werken aan een gastvrije culturele sector

Op 17 september organiseerden oKo en Kunstenpunt een infosessie n.a.v. de Vluchtelingencrisis. Meer dan 100 aanwezigen uit zeer diverse organisaties en netwerken informeerden elkaar over hun acties en initiatieven en zochten naar gemeenschappelijkheid, schaalvergroting en efficiëntie. Vanuit de aangevoelde nood aan voortdurende informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren die zich vanuit kunst, cultuur en jeugd inzetten voor vluchtelingen, werd nu de facebookgroep 'Cultural Welcome Refugees' opgericht.

Doel van de faceboekgroep is om tot een netwerk te komen waarin kennis en informatie kan uitgewisseld worden, oproepen en noden kunnen gedeeld worden en samenwerkingen kunnen aangegaan worden. 


Via deze link kan je lid worden van de groep en actief informatie uitwisselen met de collega's.


Dit initiatief isj aanvullend op de campagne Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Via deze link kan je jouw gastvrij initiatief registreren en anderen inspireren. Je kan deze campagne ook steunen door het welkom-filmpje te verspreiden via sociale media, het raambordje op te hangen en de gastvrije banner in je communicatie te verwerken. Je vindt informatie en het materiaal hier.


Samen werken we aan een gastvrije culturele sector. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN