FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

SYMPOSIUM OVER DE NEDERLANDSE BESPARINGEN: FEITEN, CIJFERS EN KANSEN IN 2015

Op 22 juni 2015 organiseert de Boekmanstichting i.s.m. het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam het symposium KAALSLAG OF CULTUUROMSLAG over de besparingen in de Nederlandse kunstensector.

Hoe staat het met de vitaliteit van onze kunst- en cultuursector sinds er grote bezuinigingen hebben plaatsgevonden? Wat zegt de Cultuurindex Nederland 2015 hierover? Welke deelsectoren zijn het zwaarst getroffen? En welke kansen doen zich voor?


Het symposium zal speciale aandacht besteden aan:


·         Draagvlak voor cultuur, vrijwilligers en (private) financieringsstromen


·         Toegang tot cultuureducatie en amateurkunst voor iedereen


·         Werkgelegenheid in de (podium)kunstensector


Duidelijk moet worden hoe het met de vitaliteit staat van de kunsten- en cultuursector sinds de grote bezuinigingen door Rijk, provincies en gemeenten, welke deelsectoren het zwaarst getroffen zijn, maar ook welke nieuwe kansen zich voordoen.


Key-note: Prof. dr. Coen Teulings (hoogleraar Economie Universiteit Cambridge, oud-directeur Centraal Planbureau)


Moderator: Simon Reinink (Het Koninklijk Concertgebouw)


Sprekers en panelleden: Erik Akkermans, Aukje Bolle, Adriana Esmeijer, Rien van Gendt, Marielle Hendriks, Dimitri Lahaut, Lennart van der Meulen, Bart van Meijl, Tanja Mlaker, Ryclef Rienstra, Martijn Sanders, Jarl Schulp, Marlies Tal, Stéfanie van Tuinen, Bastiaan Vinkenburg, Carolien Borgers en Moniek Warmer.


Wanneer? 
Maandag 22 juni 2015 van 12.00 (inloop lunch) tot 18.00 uur.


Waar? 
De Kleine Zaal van Het Koninklijk Concertgebouw te Amsterdam.


Voor wie? 
Dit symposium is bestemd voor alle betrokken cultuurliefhebbers en –professionals, zowel uit de cultuursector als het bedrijfsleven, de wetenschap, journalistiek en politiek.


Ter voorbereiding op het symposium verschijnt in juni tijdschrift Boekman (#103) met als thema "Wie geeft aan cultuur?". Alle bezoekers ontvangen dit nummer bij aanvang van het symposium.


Klik hier voor het programma en om in te schrijven.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN