FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

BarVIZart gratis residentie en zakelijke ondersteuning voor creatieve jongeren en startende kunstenaars

BarVIZart wordt een nieuwe kunstwerkplaats voor ontluikend artistiek talent. BarVIZart zal gratis atelierruimtes en residenties aanbieden en wil daarmee inspelen op de behoefte van creatieve jongeren.

BarVIZart is een nieuw en bovenlokaal project van het Jeugdcentrum Wilrijk. Het project berust op drie belangrijke pijlers:  • Creatieve jongeren en beginnende kunstenaars

  • Kunst in de brede zin van het woord

  • Cultureel ondernemerschap


BarVIZart wordt met andere woorden een nieuwe kunstwerkplaats voor ontluikend artistiek talent. Één van de doelen is om in te spelen op de behoefte van creatieve jongeren. Daarom zal BarVIZart artelierruimtes en residenties gratis aanbieden. Tegelijkertijd zal BarVIZart ook ondersteuning geven waar de focus gelegd wordt op verlenen van zakelijk advies, creëren en of verder uitbreiden van hun netwerk, begeleiden bij het uitwerken van hun projecten van a tot z.  Via deze stappen willen we ideeën en projecten van creatieve jongeren gaan realiseren, maar ook dat de jongeren groeien in zelfstandigheid binnen het culturele landschap.


Profiel


BarVIZart is op zoek naar jongeren van 15 tot 25 jaar. Alle kunstdisciplines zijn welkom. 


Deelnemen


Wil je deel uitmaken van deze culturele broedplaats? Stuur dan gauw een mailtje naar nathalie@vizitonline.be en vermeld daarin:  • wie je bent / jullie zijn

  • in welke kunstdiscipline(s) je / jullie actief zijn

  • waar je van droomt

  • wat BarVIZart voor jou kan betekenen


Mail dit samen met een foto of film van je werk voor zondag 12 april. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN