FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Hart boven hard: Grote Parade - zondag 29 maart

De sector amateurkunsten zal meestappen in de nationale Grote Parade van Hart boven hard op zondag 29 maart. Al wie in onze sector actief is, wordt warm uitgenodigd om ons te vervoegen.

De Parade is opgebouwd rond 10 hartenwensen, de streefprincipes voor een andere samenleving; na het doorlezen van de hartenwensen is onze inschatting dat we als amateurkunsten het beste passen onder 'samen rijk', de eerste hartenwens.  


Samen rijk


Een rijke samenleving herken je aan de kwaliteit van haar zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit, sport, … Die rijkdom is van iedereen, verkoop ze niet uit aan private bedrijven! Wij bepleiten extra investeringen in elk sterk aanbod dat mensen rijker maakt aan kennis, verbeelding en artistieke gevoeligheid. Omdat levenskwaliteit niet in een spaarvarken past. Rijk is een samenleving door degelijk onderwijs, goede zorg, wetenschappelijk onderzoek, sociale zekerheid, bloeiende cultuur en natuur, vlotte toegang tot sport en mobiliteit, … Die rijkdom is van iedereen. Zijn pasmunt heet solidariteit. Wie deze rijkdom uitverkoopt en privatiseert, verarmt de samenleving. Dan wordt de zorg herleid tot een net van grote, dure zorgbedrijven, mét winstoogmerk. Dan worden cultuurhuizen, jeugdwerkingen en bibliotheken overgelaten aan commercie en dorpspolitiek. Dan verdwijnen de diensten en worden uiteindelijk zelfs water en lucht koopwaar. Voor ons is alleen gedeelde weelde echte weelde. Levenskwaliteit past nu eenmaal niet in een spaarvarken. In een kennismaatschappij moeten kennis en cultuur zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom willen we extra investeringen in elk sterk aanbod dat mensen rijker maakt aan inzicht, verbeelding en artistieke gevoeligheid. Zonder zorg, gezondheid en gemeenschapsvorming zijn we niets. Dáár begint ons ware vermogen als maatschappij. Er is wel een alternatief!


Zichtbaarheid sector


Om als groep zichtbaar mee te stappen hebben we het idee om een Pierrot-traantje te verven op ons gezicht. Dit kan een origineel symbool zijn dat past bij onze sector en het geeft herkenbaarheid. Iedereen is uiteraard vrij om zelf borden, spandoeken, toeters… mee te brengen.


Elke hartenwens in de stoet heeft een kleur ; voor 'samen rijk' is dat appelblauwzeegroen ; symbool bij deze hartenwens is boek/krant ; muziek bij deze hartenwens is percussie. 


Praktisch


De Parade start om 14u ; er wordt opgeroepen om vanaf 13u samen te komen aan Brussel-Noord. We spreken af om 13u30 aan Exki aan de voorkant van station Brussel-Noord (als je de trappen van de hoofduitgang afgaat rechts op het pleintje). Om 13u40 begeven we ons naar de kop van de Parade, en voegen we ons bij de hartenwens 'samen rijk' (o.v.)


Meer info vind je op de site http://www.hartbovenhard.be/. Hart boven hard zoekt nog financiële steun ; ook een klein bedrag helpt de beweging vooruit.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN