FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

BarVIZart zoekt bestuurders

BarVIZart wordt een kunstwerkplaats voor ontluikend artistiek talent. Één van de doelen is om creatieve jongeren en beginnende kunstenaars een plaats aan te bieden. Jeugdcentrum Vizit in Wilrijk zoekt vrijwillige bestuurders om deel te nemen aan de dagelijkse werking.

BarVIZart is een nieuw en bovenlokaal project van het Jeugdcentrum Wilrijk. Het project berust op drie belangrijke pijlers:  • Creatieve jongeren en beginnende kunstenaars

  • Kunst in de brede zin van het woord

  • Cultureel ondernemerschap


BarVIZart wordt met andere woorden een nieuwe kunstwerkplaats voor ontluikend artistiek talent. Één van de doelen is om in te spelen op de behoefte van creatieve jongeren. Daarom zal BarVIZart artelierruimtes en residenties gratis aanbieden. Tegelijkertijd zal BarVIZart ook ondersteuning geven waar de focus gelegd wordt op verlenen van zakelijk advies, creëren en of verder uitbreiden van hun netwerk, begeleiden bij het uitwerken van hun projecten van a tot z.  Via deze stappen willen we ideeën en projecten van creatieve jongeren gaan realiseren, maar ook dat de jongeren groeien in zelfstandigheid binnen het culturele landschap.


 Voor dit project is het jeugdcentrum op zoek naar een bestuur van jongeren die mee in het verhaal van BarVIZart willen stappen. Hiernaast kan je de vacature terugvinden.


Interesse? Stuur dan een mail naar nathalie@vizitonline.be voor vrijdag 13 maart. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN