FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Oostende wordt bekroond tot vrijetijdsaanbieder met de laagste drempel

Het Netwerk tegen Armoede reikt op donderdag 15 januari haar ‘Prijs voor de laagste drempel’ uit aan de stad Oostende. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de ontmoetings- en inspiratiedag: aan de slag met kwetsbare mensen en mensen met een beperking vanuit Deeltijds Kunstonderwijs, amateurkunsten en lokaal beleid.

Het Netwerk tegen Armoede reikte op donderdag 15 januari haar ‘Prijs voor de laagste drempel’ uit aan de stad Oostende. Om de twee jaar verkiezen verenigingen waar armen het woord nemen een vrijetijdsaanbieder die extra  inspanningen levert voor mensen in armoede. In 2012 was CC De Kollebloem uit Puurs de terechte winnaar.


Dit jaar kozen ze er voor om een lokaal vrijetijdsbeleid als geheel in de bloemetjes te zetten. Oostende won, dankzij inspanningen op verschillende domeinen; er is het succesvolle initiatief van ‘Kunstkans’, ‘Cultuurkans’ en ‘Sportkans’ waarmee honderden gezinnen in armoede de kans krijgen om hun kinderen in te schrijven in sportclubs, de kunstacademie enz..


Daarnaast is Oostende één van de nieuwe UiTPASregio’s en wordt het volledige aanbod binnenkort onder één UiTPAS aangeboden, met korting voor mensen in armoede. Tot slot werd de inzet geprezen van verschillende organisaties, van hulpverlening tot sociaal-artistieke projecten,  om Oostende voor elke inwoner tot een culturele en ontspannende stad te maken.


De prijs, een symbolisch beeldje, wordt uitgereikt door het Netwerk tegen Armoede en het kabinet van Minister van Cultuur Sven Gatz.


Daarnaast werd ook de eindpublicatie van het participatieproject Mia maakt scène voorgesteld worden aan het publiek. Mia maakt scène was een driejarig participatieproject van OPENDOEK, amateurtheater Vlaanderen, en Wijkcentrum De Kring, vereniging waar armen het woord nemen, waarbij amateurtheater voor mensen in armoede werd uitgebouwd in het Meetjesland. De eindpublicatie bundelt alle ervaringen, reflecties en inspirerende conclusies uit het project. Er zal ook een fototentoonstelling te zien zijn van fotograaf Laurent De Bie die het project de afgelopen jaren volgde en in beeld bracht. De eindpublicatie en de foto’s zijn ook te raadplegen op de website www.miamaaktscene.be.


De prijsuitreiking en voorstelling van de eindpublicatie maakten deel uit van de ontmoetings- en inspiratiedag: aan de slag met kwetsbare mensen en mensen met een beperking vanuit deeltijds kunstonderwijs, amateurkunsten en lokaal beleid. 


Binnen Mia maakt scène werkten verschillende (boven)lokale organisaties vanuit verschillende sectoren samen om het project te verwezenlijken. Het Deeltijds Kunstonderwijs, lokaal vrijetijdsbeleid, amateurkunsten en welzijn bundelden hun krachten om tegemoet te komen aan de dromen en noden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Deze en andere voorbeelden, samen met een aantal uitdagingen voor de toekomst, werden voorgesteld op de ontmoetingsdag. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN