FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Over de drempel

Hoe kunnen amateurkunsten, een kunstacademie of het lokaal cultuurbeleid zich inzetten voor mensen die leven in armoede of met andere beperkingen? Maak kennis met inspirerende voorbeelden en uitdagingen voor de toekomst tijdens de inspiratie- en ontmoetingsdag op donderdagnamiddag 15 januari 2015 in de Kunstacademie in Eeklo.

Het Deeltijds Kunstonderwijs, lokaal vrijetijdsbeleid, amateurkunsten en welzijn bundelen hun krachten om tegemoet te komen aan de dromen en noden van maatschappelijk kwetsbare groepen. Maak kennis met inspirerende voorbeelden en uitdagingen voor de toekomst. Een ontmoetingsdag voor mensen in armoede of met een beperking en al wie deze doelgroep vanuit de sectoren welzijn, amateurkunsten, deeltijds kunstonderwijs of (boven)lokaal beleid ondersteunt. 


OPENDOEK werkte samen met Welzijnsschakels, OCMW’s, gemeentes, lokale verenigingen en de Kunstacademie Eeklo aan een uniek en duurzaam verhaal: Mia Maakt Scène. Dit driejarig participatieproject biedt mensen in armoede in het Meetjesland via het amateurtheater kansen tot zelfontplooiing en artistieke creatie. De eindpublicatie van dit project wordt op deze ontmoetingsdag voorgesteld. 


Ontdek de ambities en projecten van deze organisaties voor een werking op maat van sociaal kwetsbaren en mensen met een beperking. Dialoog over praktijkervaringen en toekomst- plannen, doe-workshops in de kunstateliers en een marktplaats waar organisaties hun werking voorstellen, maken deze middag de moeite waard.


In dit kader reikt het Netwerk tegen Armoede de ‘Prijs voor de laagste drempel’ uit. Dit jaar gaat de prijs naar een lokaal bestuur dat ondanks besparingen en veranderende bevoegdheden inzet op een vrijetijdsbeleid met aandacht voor mensen in armoede. De prijs wordt uitgereikt door Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.


Deze inspiratie- en ontmoetingsdag is een organisatie van OPENDOEK, Netwerk tegen Armoede, Forum voor Amateurkunsten, COMEET, Wijkcentrum de Kring, Kunstacademie Eeklo en Demos.


Het volledige programma van deze inspiratie- en ontmoetingsdag, meer info en inschrijfmogelijkheid kan je vinden in de uitnodiging. Deelname is gratis, maar inschrijven is gewenst.


 


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN