FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Het geheugen van mijn gezelschap - in dialoog over (amateur)theatererfgoed

Tijdens het Landjuweelfestival staan we stil bij wat theatererfgoed is en hoe we deze unieke erfenis voor volgende generaties beschikbaar kunnen maken. Op zondag 26 oktober nodigen we beoefenaars van amateurtheater uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. We sluiten af met een exclusief bezoek aan de kostuumstock van NTGent (Minnemeers). Deelname is gratis maar schrijf zeker in, het aantal plaatsen is beperkt.

Wat moet je verstaan onder ‘theatererfgoed’? Het kan zich in vele gedaanten aandienen. De meest voor de hand liggende zijn materiële sporen zoals decors, kostuums, documenten, foto’s, opnames en digitale bestanden. Daarnaast zijn er tal van minder zichtbare sporen: straffe anekdotes, eeuwenoude tradities, speltechnieken, werkwijzen die vooral mondeling doorgegeven worden binnen een gezelschap. Het is net de combinatie van de tastbare elementen en de immateriële sporen die het geheugen van je theatergroep vormgeven. Maar hoe leg je het aan boord om deze unieke erfenis beschikbaar te maken voor de volgende generaties? En hoe kan het verleden inspiratie bieden voor heden en toekomst?


In dialoog over (amateur)theatererfgoed
Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om hierbij stil te staan. We nodigen we beoefenaars van amateurtheater  uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. Samen bespreken we (jouw) noden en obstakels en zoeken we naar praktische en haalbare oplossingen. Een nieuw instrument is TRACKS, de online Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg voor de Kunstensector, ontwikkeld door PACKED vzw i.s.m. Het Firmament en andere partners. Hiermee tonen we dat de zorg voor je theatererfgoed helemaal niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

Als ‘top of the bill ‘ bezoeken we de kleurrijke kostuumstock van NTGent.  Een exclusieve blik achter de schermen van een prominent stadstheater!

PRAKTISCH
Wanneer? Zondag 26 oktober, van 11:00 tot 13:00. Onthaal met koffie vanaf 10:30. Een broodjeslunch wordt voorzien. U kunt nadien makkelijk aansluiten voor een voorstelling van het Landjuweelfestival
Waar? Publieksfoyer NTGent2– Minnemeers 8, 9000 Gent (dit is een afdeling van NTGent, afspraak in Minnemeers 8, NIET aan de schouwburg op het Sint-Baafsplein)
Prijs? Gratis, maar inschrijven noodzakelijk 
Meer info over theatererfgoed? Neem eens een kijkje op www.hetfirmament.be en www.projecttracks.be


Een organisatie van Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten, PACKED en OPENDOEK i.s.m. NTGent 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN