FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Oproep tot kandidaturen - VOCATIO-BEURS

Alle jongeren tussen 18 en 29 jaar oud met een roeping, gekenmerkt door passie, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, kunnen tot 3 november een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning door VOCATIO.

Sinds 50 jaar heeft VOCATIO, stichting van openbaar nut, als hoofddoel zowel materiële als morele steun te verlenen aan jonge laureaten met een levensproject. Elk jaar reikt de stichting tien tot vijftien beurzen uit, die jongeren moeten toelaten hun droom waar te maken en hun roeping voluit vorm te geven. VOCATIO biedt ook een relatienetwerk en een uitwisselingsforum met oud-laureaten aan.


De VOCATIO-beurzen zijn beschikbaar voor alle jongeren, zonder onderscheid qua afkomst, cultuur, studieniveau… 


Basisvoorwaarden  • Op 31 december 2014 minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn (voor de promotie 2015).

  • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.


Beoordelingscriteria


Elke roeping, gekenmerkt door passie, creativiteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen, gericht naar de maatschappij, komt in aanmerking.


Project


Uw levensproject op lange termijn moet al volop in ontwikkeling zijn, en moet zich onderscheiden van tijdelijke en/of kortdurende initiatieven of activiteiten. Wanneer de ontwikkeling van uw project vastloopt op een gebrek aan financiële middelen, moet de VOCATIO-beurs u toelaten uw project door te zetten.


De beurzen zijn niet bedoeld om reizen mee te bekostigen, studies aan te vatten of een commerciële activiteit op te zetten. Opdrachten in het buitenland, gespecialiseerde opleidingen of materiële investeringen komen wel in aanmerking, indien ze bijdragen tot de ontwikkeling van het project en geen doel op zich vormen.


Disciplines


Het project kan tot alle domeinen behoren. Enkele voorbeelden: nieuwe media, sociale en psychologische projecten, culturele diversiteit, visuele en plastische kunsten, architectuur, fotografie, muziek, podiumkunsten, design, enzovoort.


Info


Je kan een online dossier indienen via www.vocatio.be.


Vocatio
Albertinaplein 2
1000 Brussel
www.vocatio.be 
info@vocatio.be
Tel. 02/213.14.90 


Je kan de laureaten van 2014 hier bekijken. 


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN