FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Liefhebber wordt Fameus

Kunstencentrum 'Liefhebber' in Antwerpen verandert van naam en heet voortaan 'Fameus'.

Fameus is een autonome organisatie in de grootstad Antwerpen die de beleving en de beoefening van alle amateurkunsten wil ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen. Fameus werkt aan een prikkelend amateurkunstenbeleid in samenspraak met stad Antwerpen. Daarnaast biedt de organisatie een ruime omkadering zodat alle amateurkunstenaars en -verenigingen in deze stad zich maximaal kunnen ontplooien.


Elk jaar werkt de organisatie aan verschillende projecten mee. Eén van de belangrijkste activiteiten is de jaarlijkse coördinatie van het Liefhebber Kunstenfestival tijdens de Antwerpse Week van de Amateurkunsten.


De vzw verhuurt ook een eigen zaal voor culturele doeleinden, namelijk Zaal Zirkus in het hartje van Stad Antwerpen.


Tot slot ontwikkelt Fameus samen met Stad Antwerpen het subsidiebeleid voor amateurkunsten. Zo is er het Fonds voor Talentontwikkeling, een subsidielijn voor projecten in Stad Antwerpen voor en door amateurkunstenaars. Deze vindt je ook op onze subsidiewijzer. Daarnaast kunnen jeugdverenigingen die amateurkunst beoefenen jaarlijks werkingssubsidies aanvragen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN