FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Subsidies voor geluidsmeters

De Vlaamse regering heeft beslist om gemeenten en provincies een subsidie aan te bieden voor de aankoop van geluidsmeters. De beslissing kwam er op voorstel van minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V - foto).

Provincie- en gemeentebesturen die geluidsmeters willen kopen, kunnen rekenen op een subsidie van 40 procent met een maximum van 1.000 euro van de Vlaamse overheid. De toestellen moeten wel aan enkele technische eisen voldoen.


De gemeenten en provincies die de toestellen kopen, kunnen die uitlenen aan organisatoren van muziekevents. Met de geluidsmeters kunnen de organisatoren nagaan of ze de nieuwe Vlaamse geluidsnormen, die  gelden vanaf 1 januari 2013, respecteren.


Meer weten over geluidsnormen bij muziekactiviteiten? Klik hier.


Meer weten over de subsidies voor aankoop van geluidsmeters. Klik hier.


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN