FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Forum start nieuwe reeks screenings amateurkunstenbeleid

In alle gemeenten vind je amateurkunstenaars die in hun vrije tijd artistiek en creatief bezig zijn. De praktijk toont aan dat lokale besturen hun amateurkunstenaars op de best mogelijke manier ondersteunen. Er gebeurt heel wat, maar soms kan het nog beter. Daarom biedt het Forum voor Amateurkunsten gemeenten op vrijwillige basis een screening aan van hun amateurkunstenbeleid. Vanuit een helikopterzicht geven we tips en suggesties om je beleid bij te sturen. In drie jaar tijd gingen al 45 gemeenten op dit gratis aanbod in. In 2013 organiseert het Forum een nieuwe ronde trajectbegeleidingen. Wees er snel bij want het aantal is beperkt tot vijf!
Het Forum voor Amateurkunsten biedt een gratis 'trajectbegeleiding lokaal amateurkunstenbeleid' aan om het beleid nog beter af te stemmen op de aanwezige noden en behoeften.


Inschrijven kan hier.


Verloop trajectbegeleiding • Voorbereiding: invullijsten
  Via onze website, vult de gemeente een aantal vragen in en stuurt ze beleidsnota's, reglementen en overzichtslijsten door.

 • Analyse
  Op basis van deze gegevens bereidt het Forum voor Amateurkunsten een analyse voor.

 • Intake
  Tijdens het intakegesprek, in aanwezigheid van cultuurbeleidscoördinator én jeugdconsulent, lichten we onze eerste bevindingen toe. Tijdens deze dialoog krijgen de gesprekspartners al heel wat mondelinge tips aangereikt.

 • Rapport
  De informatie uit deze conversatie wordt gebundeld in een rapport. Hierin staan de aspecten vermeld waarop de gemeente goed scoort, naast enkele leemtes en knelpunten. Tot slot geven we concrete tips, adviezen en enkele aanbevelingen.

 • Verdere begeleiding en feedback
  Na intern overleg geeft de gemeente uiteindelijk zelf aan met welke aanbevelingen zij verder wil gaan. Hiervoor bieden het Forum voor Amateurkunsten of vzw Repetitieruimtes verdere begeleiding aanbieden.


Doel
De gemeente heeft een beleid dat beter is afgestemd op de noden van alle amateurkunstenaars, inclusief niet-georganiseerde beoefenaars en jong talent.


Inschrijven


Geïnteresseerd in deze begeleiding op maat?
Schrijf je dan zo snel mogelijk in want het aantal plaatsen is beperkt.


Volgeboekt of snelle zelfevaluatie?


Is het je niet gelukt om in te schrijven of wil je (eerst) een zelfevaluatie doen? Dat kan, door onze checklist bij de hand te nemen en eerlijk te antwoorden op de gestelde vragen. Je krijgt meteen wat advies in de marge, maar kan je ook ten gronde informeren aan de hand van de publicatie 'De kunstzinnige vingerafdruk van mijn gemeente'.


 


Vragen


Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met


FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN