FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

TRANSITIEREGLEMENT voor culturele projecten met regionale uitstraling: deadline 1 april 2018

N.a.v. de afslanking van de provincies werden enkele overgangsmaatregelen in het leven geroepen. In afwachting van het nieuw decreet bovenlokaal cultuurbeleid, kunnen organisaties een projectsubsidie aanvragen via het zgn. Transitiereglement. Eerstvolgende deadline is 1 april 2018.

Het transitiereglement moet de subsidiëring van culturele projecten die het lokale niveau overstijgen, waarborgen in 2018 en 2019. Het reglement vormt een complementaire poot van het Vlaams cultuurbeleid, naast het lokale en landelijke cultuurbeleid.


Sommige organisaties kunnen in 2018 en 2019 aanspraak maken op een nominatieve toelage. Anderen vroegen in afwachting van het nieuw decreet bovenlokaal cultuurbeleid, een projectsubsidie aan via het zgn. Transitiereglement.


In een eerste ronde kende minister Gatz 1.678.801 euro toe aan 132 bovenlokale cultuurprojecten. Het grootste deel ervan bevindt zich in de Kunstensector (32%), gevolgd door de Amateurkunstensector (17,5%). Ook erfgoed, lokaal cultuurbeleid, sociaal-cultureel volwassenenwerk en circus maakten aanspraak op de middelen.

De deadline voor de volgende indienronde is 1 april 2018 (voor projecten die aanvangen op 1 januari 2019). De subsidieaanvraag dien je in via de KIOSK-applicatie.


Meer info over het subsidiereglement en indienen


 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN