FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

UITNODIGING - 13 maart 2018 - Hoe CULTUURCONTENTEMENT is de Vlaming?

’t Is gebeurd. Meer dan 5.500 cultuurliefhebbers uit alle hoeken van Vlaanderen lieten zich uit over hun beleving, appreciatie en verwachtingen op vlak van cultuur in de eigen gemeente. De komende maanden zijn de initiatiefnemers (waaronder het Forum voor Amateurkunsten) wel even zoet met de verwerking van alle enquêtes. Op dinsdag 13 maart 2018 maken we de resultaten wereldkundig. Even benieuwd als wij? Dan verwelkomen we je graag binnenkort in in het Vlaams Parlement in Brussel. 

Op www.cultuurcontentement.be vind je de laatste stand van zaken en informatie.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN