FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Aan de slag met het integratiepact - PROJECTOPROEP

Het ESF-agentschap van de Vlaamse overheid lanceerde de projectoproep 426 ‘Integratiepact: projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en bevordering van wederzijds respect. Een aanvraag indienen kan tot 30 maart. Een infosessie is voorzien op 22 januari.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN