FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Socius zoekt een stafmedewerker (m/v)

Socius vzw, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk is momenteel op zoek naar een stafmedewerker (m/v) om het team te versterken. Sollicitaties voor deze voltijdse betrekking kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 7 december.

Kernopdrachten en expertisegebieden stafmedewerker. • Als stafmedewerker sta je in voor het organiseren en begeleiden van ondersteunings- en ontwikkelinitiatieven ten behoeve van professionals en organisaties in het sociaal-cultureel volwassenenwerk: verenigingen, landelijke vormingsinstellingen, Vormingplus-centra en sociaal-culturele bewegingen.

 • Je bouwt een netwerk van contacten uit, gaat in overleg, detecteert vragen, noden en behoeften. Je werkt mee aan het uittekenen en mee uitvoeren van een ondersteuningsprogramma en maatgerichte dienstverlening.

 • Je bent een referentiepunt als het gaat om expertise mbt vrijwilligers en verenigingen.

 • Je levert bijdragen aan de geschreven en elektronische media van Socius. 


Profiel: • Je bent een ervaren master in de sociaal-agogische wetenschappen / menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.

 • Je hebt terreinkennis over en ervaring in/met het sociaal-cultureel (volwassenen)werk in Vlaanderen.

 • Je hebt expertise mbt verenigingen en vrijwilligersbeleid in organisaties

 • Je bent competent in het opzetten en begeleiden van agogische processen met professionals en organisaties.

 • Je bent competent in het verbinden van de praktijk met theorie. Je kan conceptualiseren.

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. Je bent in staat bijdragen te leveren voor vaktijdschriften. Je bent in staat gesprekken te voeren onder professionals in het Engels.

 • Je bent vaardig in het gebruik van diverse infomaticatools.

 • Je bent klantgericht, streeft continu naar optimale kwaliteit en samenwerking. Vanuit een betrokkenheid op de organisatie, inlevingsvermogen en flexibele opstelling weet je goed te plannen & organiseren, je didactische vaardigheden en visie verder te ontwikkelen en resultaten neer te zetten.


Aanwerving ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, fysieke beperking. Geïnteresseerde personen uit zogenaamde kansengroepen worden uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.


Socius biedt: • Een contract van onbepaalde duur.

 • Een loon van 2889,42 € (bij 0 jaar anciënniteit, index juli 2017). Bruikbare werkervaring kan in aanmerking genomen worden voor het bepalen van de loonanciënniteit.

 • Een groepsverzekering, een eindejaarspremie (conform cao PC 329.01) gratis woon werk verkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding en terugbetaling van verplaatsingsonkosten.

 • Onze organisatie is gevestigd in het centrum van Brussel op 10 minuten loopafstand van station Brussel Noord.

 • Een werkomgeving met aandacht voor inspraak, met respect voor balans tussen werk en privéleven dankzij flexibele werkuren en mogelijkheid tot telewerken, een aantrekkelijk aantal vakantiedagen.

 • Een grote jobautonomie.

 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van training en opleiding.


Praktisch: 


Meer inlichtingen over Socius vind je op www.socius.be


Voor inlichtingen over de vacature en job contacteer je Fred Dhont, directeur Socius op 02 215 27 08.


Je sollicitatie met een gemotiveerde brief, CV en eventuele referenties ontvangen we graag per post uiterlijk 7 december op adres van Fred Dhont, directeur Socius, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel. Een elektronisch exemplaar bezorg je tevens op greet.rupus@socius.be.


Aan de hand van de brieven wordt een eerste selectie gehouden. Geselecteerde kandidaten krijgen de vraag een schriftelijke voorbereiding te maken op een vooraf meegedeelde opdracht in relatie tot het bovengeschetste profiel van een stafmedewerker. Deze voorbereiding lichten ze toe in een sollicitatiegesprek.


Onmiddellijke indiensttreding

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN