FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Ruimte delen

Vele (jonge) mensen zijn op zoek naar ruimte om hun droom waar te maken. Onder hen ook kunstenaars of creatieve ondernemers. De Ambrassade onderzocht verschillende praktijkvoorbeelden van gedeeld ruimtegebruik en werkte zo een praktische handleiding uit.

Ook hun excursies, inspiratie- en vormingssessies en facebookgroep ruimte delen zet aan om hier verder over na te denken en naar te handelen.


Bekijk ook de handleiding en  de opzet van het project.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN