FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Schrijfdag Creatief Schrijven - 2 juni 2018

Volgend jaar strijkt Creatief Schrijven neer in bibliotheek De Krook en in de Gentse Vooruit. Noteer de datum alvast in je agenda.

Heb je zelf ideeën om van de volgende Schrijfdag weer een literaire hoogdag te maken? Mail je voorstel uiterlijk 1 december naar schrijfdag@creatiefschrijven.be. Wij zijn benieuwd!

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN