FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

KUNST BUITEN! Drie inspirerende sessies in het najaar

Tijdens drie regionale inspiratiesessies brengen we in oktober 2017 kunst in de vrije tijd in lokale context voor het voetlicht. Ga aan de slag met het thema van de WAK 2018: KUNST BUITEN!, leer hoe andere steden en gemeenten vorm geven aan hun beleid voor kunst in de vrije tijd én maak kennis met de 10 toetsstenen waarmee we lokale politici willen kietelen naar aanleiding van de verkiezingen in 2018. We waren reeds te gast in Lier, je kan nog aansluiten in Hasselt of Roeselare!

KUNST BUITEN! is het thema van de Week van de Amateurkunsten 2018. Het gaat over kunst in de publieke ruimte, naar buiten komen met je kunst, maar ook over de plaats van kunst binnen het (lokale) cultuurbeleid en binnen onze samenleving. En je kunt altijd buiten de lijntjes kleuren...


Meer nog dan deelname aan de Week van de Amateurkunsten 2018 te stimuleren, willen we met de KUNST BUITEN!-sessies in oktober 2017 inspireren en motiveren om 365 dagen aandacht te hebben voor kunstbeoefening in de vrije tijd, vanuit een goede kennis van de sector, het aanbod, de praktijk en actuele inzichten. De negen erkende Vlaamse amateurkunstenorganisaties zijn sterk aanwezig in het programma: via tafelverhalen brengen ze hun (WAK)formats, dienstverlening & inspiratie over.  


Inspiratie voor lokaal amateurkunstenbeleid
In 2018 kiezen we met z’n allen een (nieuw) gemeentebestuur. Ook talentontwikkeling, kunsteducatie, culturele ontplooiing en de verbindende kracht van kunst verdienen hierin een plaats. Omdat ze, letterlijk en figuurlijk, bijdragen tot een vitale en dynamische samenleving. Kunst in de vrije tijd: ‘The best return on investment you can get.’   


Sociaal, collectief, veelzijdig, verbindend, creatief, artistiek. Dat zijn amateurkunsten. Wil je creativiteit aanmoedigen, dan zijn kansen op verdere talentontwikkeling cruciaal. Zonder stevige fundamenten, geen fraai bouwwerk. Voor een uitgebalanceerde kweekvijver voor talent speelt de lokale overheid een belangrijke rol: om ter plaatse één en ander waar te maken en om zuurstof te geven, met het oog op multiplicatie. 


Met tien toetsstenen voor een actueel lokaal amateurkunstenbeleid en de KUNST BUITEN!-sessies inspireren we vanaf dit najaar vanuit de praktijk de toekomst van het lokale beleid voor al wie zelf kunst maakt. De versterkte autonomie van de lokale besturen biedt kansen om bewust eigen accenten te leggen, ook op het vlak van kunstbeoefening in vrije tijd. Lokaal het verschil maken. Vonken laten overslaan. Een uitdaging die veel voldoening kan geven! Want ze zijn met heel veel die amateurkunstenaars… 2 miljoen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.


Wat mag je verwachten?  
Drie verrassende sessies op drie locaties in Vlaanderen. We zijn te gast in Lier, Hasselt en Roeselare. Op elke locatie is er ook een extra gaststad. 


Kies een sessie uit: 


-dinsdag 17 oktober in CC Vredeberg in Lier
-dinsdag 24 oktober in THE SCHOOL in Hasselt
-donderdag 26 oktober in TRAX in Roeselare


KUNST BUITEN! leert je de beste lokale praktijken kennen, via inspirerende tafelgesprekken ga je in op lokaal beproefde strategieën.
KUNST BUITEN! zorgt voor verdieping, een richtingaanwijzer met het oog op de lokale verkiezingen van 2018 en een krachtig lokaal beleid voor zij die kunst maken in hun vrije tijd. 
KUNST BUITEN! is inspiratie voor de Week van de Amateurkunsten 2018 en het jaarthema KUNST BUITEN! 
KUNST BUITEN! biedt een informeel netwerk om van gedachten te wisselen met collega’s uit andere steden en gemeenten: Hoe geven zij hun amateurkunstenbeleid vorm? Welke ideeën hebben zij voor de nieuwe legislatuur? Welke geslaagde praktijken realiseerden ze? 
KUNST BUITEN! is dé gelegenheid om kennis te maken met de negen Vlaamse amateurkunstenorganisaties, hun ondersteuningsmogelijkheden, handige formats en doelgroepbereik.


Namiddag = praktijk
Maak kennis met de praktijkervaringen van de gaststad, een andere stad uit de regio, aanbod en projecten van de amateurkunstenorganisaties,… de rode draad is KUNST BUITEN!


Vooravond = beleid 
Maak kennis met de beleidsinstrumenten en aanpak van andere steden en gemeenten, leer hoe je jou amateurkunstenbeleid verder vorm kunt geven voor oa. beeldende kunsten, dans en pop/rock. Rode draad zijn de 10 toetsstenen die we lanceren in de aanloop naar de verkiezingen van 2018: tien ankerpunten bij het benoemen van de noden van kunstbeoefenaars, en om straffe formules bedenken voor een sterk en gedragen amateurkunstenbeleid in jouw gemeente.


PROGRAMMA
Bekijk hier het programma en schrijf snel in. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen in beperkt. 


Al even kennismaken met het thema KUNST BUITEN!? Lees hier onze invalshoeken en voorbeelden. 


Met dank aan Stad Roeselare, Stad Lier en Stad Hasselt.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN