FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

GEZOCHT: grensverleggende initiatieven in Vlaams-Brabant

De provincie, Vormingplus Oost-Brabant en Archeduc zoeken nieuwe initiatieven die met een relatief kleine steun in de rug mensen in beweging zetten. Alle sociaal-culturele organisaties en burgerinitiatieven in Vlaams-Brabant kunnen een idee indienen. Deadline = 17 maart.

De nieuwe initiatieven moeten mensen in beweging zetten om: • de mobiliteitsproblemen te lijf gaan.

 • van de vergrijzing een bron van verrijking te maken.

 • kansen te bieden aan Nederlandstaligen en mensen met een andere thuistaal om elkaar beter te leren kennen en samen dingen te gaan doen en beleven.


en die anderen kunnen inspireren hetzelfde te doen, zodat er een golf van initiatieven rond deze thema's kan ontstaan.


Voor wie?


Alle sociaal-culturele organisaties en andere eigenzinnige burgerinitiatieven in Vlaams-Brabant. 


Hoe kan je deelnemen?


Omschrijf tegen 17 maart 2017 in max. 100 woorden: • wie

 • wat

 • waar

 • hoe en - indien dat het geval is ook - hoe of met wie je kan samenwerken om ook op andere plaatsen mensen in beweging te zetten.


Doe dit op zo’n manier dat anderen er helemaal warm van worden (enthousiaste omschrijvingen, foto’s filmpjes, …).


Je kan dat via het online formulier of door een mailtje te sturen op boost@vlaamsbrabant.be


Wat gebeurt er met jouw idee? • maart 2017: selectie van deze ideeën, die met onze boost! mensen het meest in beweging zetten en inspirerend zijn om dit ook elders gedaan te krijgen. Ideeën dus die in onze provincie een golf doen ontstaan van mensen die werken aan mobiliteit, van vergrijzing een bron van rijkdom maken en/of van Nederlandstaligen en mensen met een andere thuistaal die samen interessante dingen beleven.

 • begin april 2017: je krijgt te horen of jouw idee geselecteerd is.

 • mei 2017: de geselecteerde ideeën zijn de brandstof om boeiende projecten te brouwen door er een gepaste boost aan te geven. Samen zorgen we ervoor dat het idee kan worden gerealiseerd, misschien zelfs op verschillende plaatsen en nog meer inspiratiebron kan zijn voor anderen. Uiteraard nodigen we al wie bij het idee of de uitvoering ervan betrokken is uit om op die brouwerijdag van het idee een concreet plan te maken en van de juiste boost te voorzien. Maar hierover later meer.


Inspiratie


Een beetje inspiratie voor je zelf aan de slag gaat? Voorbeelden van mooie initiatieven die een boost! zouden verdienen? En welke soort boost! zouden deze dan verdienen? •  

 • Nederlandstaligen en mensen met een andere thuistaal gaan samen aan de slag


  • Café Chantant
   Mensen met een andere thuistaal komen samen om Nederlandstalige liedjes te zingen. Ze worden aangeleerd en ingeoefend.
   Omdat samen zingen prettig is.


   • De boost!: de betaling van 2 muzikanten, in te inhuren om 2 optredens mee te dragen.


  • De Pod-puri
   Mensen ontwerpen wandelroutes door de stad: hun favoriete plekken, waar hun herinneringen liggen, die ze dagelijks afleggen, …  Ze laten anderen die route volgen aan de hand van gesproken wegwijzers via MP3-files.
   De wegwijzers worden in het Nederlands ingesproken, de andere uitleg in hun thuistaal. Zowel de ontwerper als de luisteraar leren.


   • De boost!: het opstellen van een plan van aanpak, de aankoop van de MP3 spelers en de prijs van het inhuren van een professional die er mee voor zorgt dat de opnames van prima kwaliteit zijn.
Contact


Boost, Tel. 016 6 76 49, boost@vlaamsbrabant.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN