FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

PERSBERICHT vrijwilligerswerk

Naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel rond vrijwilligerswerk lanceerden de Verenigde Verenigingen een persbericht om aandacht te vragen voor de lacunes en probleempunten in de huidige wetgeving. Het Forum voor Amateurkunsten ondertekende mee dit bericht.

Het volledige persbericht kan je hieronder lezen, of je kan het rechts downloaden als pdf-document. 


Persbericht – 5 februari 2017


 ‘Vrijwilligerswerk moet anders’ lezen we in de Morgen op 1 februari naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel. Een klein artikel onderaan de pagina weliswaar. Dat is gek als je weet dat volgens de Koning Boudewijnstichting 1,8 miljoen mensen in België zich vrijwillig inzetten, waarvan bijna 1,2 miljoen binnen talloze vrijwilligersorganisaties. Elke herziening van het vrijwilligerswerk is dus ‘a big deal’.


Een herziening van de wetgeving rond vrijwilligers mag ook wel. De vrijwilligerswet bestaat intussen ruim 10 jaar en doorheen de jaren zijn de lacunes en probleempunten in de interpretatie van de wet duidelijk geworden.


Zo is er nog steeds discussie over de mate waarin vrijwilligers onder het arbeidsrecht vallen. Het Hof van Cassatie zegt van niet, maar op het terrein en ook politiek duikt er telkens opnieuw twijfel op.


Voor wie twijfelt, enkele voorbeelden. Is een vrijwilligersregister nodig? Schendt de scoutsleider op zondag de wet op zondagsrust? Gebruikt de ouderraad van een school kinderarbeid als de leerlingen wafels verkopen? We zullen het snel eens zijn.


Ook fiscaal loopt het al wel eens mis. Vrijwilligers doen hun werk zonder financiële compensatie, dat is de essentie en moet ook zo blijven. Maar kosten vergoeden mag wel en is ook noodzakelijk om vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk te houden. En daar botsen fietsende vrijwilligers, vrijwilligers in raden van bestuur of vrijwilligers die op locatie overnachten al wel eens op vreemde beslissingen van de fiscus. Dat kan duidelijker.


De forfaitaire kostenvergoeding per dag en het maximumbedrag per jaar zijn voldoende. Een betere compensatie van bepaalde taken die nu mee in het vrijwilligerswerk zitten, is een andere discussie, namelijk die van het semi-agoraal statuut. Wie dat beestje niet kent, heel begrijpelijk, verwijzen we graag naar het recente advies hierover van de Hoge Raad voor de Vrijwilliger.


En dan zijn er nog een resem pijnpunten en bepalingen: wat zal er bijvoorbeeld gebeuren met de verzekering voor vrijwilligers die vroeger vanuit de provincies werden aangeboden? Waarom moeten werkzoekenden hun vrijwilligerswerk laten goedkeuren door de RVA? Waarom kunnen buitenlanders geen visum krijgen om in België vrijwilligerswerk te komen doen?


Nog wel wat werk op de plank dus. Het in het artikel vermelde wetsvoorstel slaagt er alvast niet in om op bovenstaande verzuchtingen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te antwoorden.


Bevoegde minister van Sociale Zaken De Block gaf intussen in haar beleidsnota aan in 2017 zelf werk te willen maken van een herziening. Aan haar om met een voorstel te komen dat wél gebaseerd is op de echte noden van de brede sector. We verwelkomen intussen iedereen die met ons wil meedenken en meewerken om vrijwilligerswerk in België verder te versterken.   


Ondertekenende organisaties: • ‘de Verenigde Verenigingen’ – netwerk van middenveldorganisaties in Vlaanderen

 • Sociare – socioculturele werkgeversfederatie

 • Beweging.net • De Ambrassade

 • FOV – federatie sociaal-cultureel werk

 • Forum voor Amateurkunsten

 • JOETZ vzw

 • Linx+ vzw

 • Minderhedenforum

 • Netwerk tegen Armoede

 • Overleg Kunstenorganisaties

 • S-Plus vzw

 • S-sport // RECREAS vzw

 • VFG vzw

 • VIVA-SVV vzw

 • Vlaams ABVV

 • Vlaamse jeugdraad


Contactpersonen: 


Bart Verhaeghe, de Verenigde Verenigingen, 0474/77 11 26 – bart@deverenigdeverenigingen.be


Maarten Gerard, Sociare, 0475/26 57 95 – maarten.gerard@sociare.be

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN