FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Geef je mening omtrent de administratieve belasting bij het ontvangen van ondersteuning

Hoe ervaart jouw organisatie de administratieve belasting die gepaard gaat met de ondersteuning die steden en gemeenten bieden aan middenveldorganisaties? neem deel aan het onderzoek om in kaart te brengen welke procedures steden en gemeenten hanteren, hoe die ervaren worden, goede praktijkvoorbeelden te spotten en te bekijken hoe er verbeteringen kunnen aangebracht worden. De Verenigde Verenigingen nodigt je uit om jouw mening te geven.

Administratieve (over)last in steden en gemeenten


Administratieve belasting is niemands vriend. ‘de Verenigde Verenigingen’ zijn daarom voortdurend op zoek naar manieren om administratieve overlast weg te werken voor middenveldorganisaties - en bijgevolg óók voor besturen! 

Een jaar geleden voerden ze reeds het succesvol onderzoek “Vertrouwen boven verantwoording”, naar de bestaande subsidie- en verantwoordingsprocedures op Vlaams niveau in verschillende Vlaamse departementen en hoe we er met de ervaren overlast komaf kunnen maken. 


Dit jaar willen we nog een stap verder gaan; middenveldorganisaties ervaren namelijk ook administratieve belasting op lokaal niveau, net als de steden en gemeenten zelf. Daarom richten we dit voorjaar onze blik op de in steden en gemeenten gebruikte procedures ter ondersteuning van middenveldorganisaties (via erkenningen, financieel, logistiek…). Een aantal centrale vragen steken hier de kop op:  • Welke procedures hanteren steden en gemeenten ter ondersteuning  van middenveldorganisaties (financieel, logistiek en anders)? Hoe wordt de aanvraag en verantwoording hiervan gereglementeerd?

  • Hoe ervaren beide actoren de administratieve belasting die hiermee gepaard gaat? Is die (overbodig) zwaar of net niet?

  • Waar zitten goede voorbeelden en best practices?

  • En hoe kunnen we, waar overlast duidelijk aanwezig is, verbeteringen teweegbrengen?


Aan de hand van een aantal enquêtes en een daaruit voortvloeiend steekproefonderzoek bij zowel steden en gemeenten als middenveldorganisaties willen we dit voorjaar op de bovenstaande vragen een diepgravend antwoord vinden, dit in samenwerking met VVSG.


Daarom nodigen ze je als medewerker binnen een vereniging, burgerinitiatief of buurtwerking of als vrijetijdscoördinator binnen een gemeente/stadsbestuur van harte uit om jouw perspectief te geven op de administratieve belasting die jij ervaart in het verlenen/ontvangen van ondersteuning. Je mag uiteraard andere geïnteresseerde organisaties/besturen aansporen ook hun mening te geven.


Je kunt in alle rust aan de enquête werken: ze blijft opgeslagen tot je op “verzenden” klikt, zelfs als je het venster even sluit. De enquête blijft nog tot 10 februari beschikbaar. Alvast bedankt voor het invullen!


Klik hier om de enquête voor middenveldorganisaties in te vullen. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN