FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Zoek naar Europese subsidies met deze toolbox

Het ondersteunende Europese beleidsinstrumentarium biedt veel mogelijkheden voor de culturele en creatieve sector. Met de toolbox EU-financiering brengt de Vlaamse Overheid de meest relevante EU-instrumentarium samen in één overzicht.


In eerste instantie maak je een selectie op basis van de door jou gehanteerde organisatievorm. Aansluitend kies je welke prioriteiten op jouw praktijk van toepassing zijn. Zo krijg je enkel te zien wat relevant is voor jouw activiteiten binnen het culturele en creatieve veld.


Consulteer de toolbox hier.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN