FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

EXCURSIE SLIM DELEN VAN SCHOOLINFRASTRUCTUUR - 27 OKTOBER - GENT

Hoe haalbaar is het om schoolinfrastructuur open te stellen voor jeugdwerk, sport- of culturele verenigingen? Hoe kunnen scholen en verenigingen omgaan met de obstakels voor gedeeld gebruik? Bezoek verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden in Gent tijdens deze excursie, georganiseerd door De Ambrassade en de Verenigde Verenigingen.

De Ambrassade en de Verenigde Verenigingen organiseren, in samenwerking met de stad Gent en het Departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid de excursie 'Slim delen van schoolinfrastructuur'. 


De druk op de ruimte in het dichtbevolkte Vlaanderen en Brussel is groot. Het wordt almaar moeilijker om ruimte te vinden om aan vrije tijd, sport, cultuur of spel te doen. Bovendien heeft de overheid steeds minder middelen om te investeren in nieuwe jeugd-, sport- of culturele infrastructuren.


Om aan deze nood tegemoet te komen kijkt men vaak naar scholen. Hun ruimtes staan ’s avonds, tijdens het weekend, en in de schoolvakanties namelijk leeg, en kunnen dus opengesteld worden voor gebruik door (verenigingen uit) de buurt. Maar is dit gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur in de praktijk wel haalbaar? Hoe kunnen scholen en verenigingen omgaan met de obstakels voor gedeeld gebruik? En welke voordelen halen ze er uit?


Tijdens de excursie bezoeken ze verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hun infrastructuur openstellen voor organisaties of voor de buurt, en leren ze hoe de stad Gent het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur ondersteunt.


Interessant voor schooldirecties en leerkrachten, maar zeker ook voor verenigingen (jeugd, sport, cultuur, welzijn,…) op zoek naar ruimte voor hun activiteiten of met interesse voor gedeeld ruimtegebruik. 


Praktisch  • Begeleiding: De Ambrassade (Raf Verbruggen) en de Verenigde Verenigingen (Leticia Sere)

  • Datum: 27 oktober 2016

  • Duur: 8.45-17.00

  • Locatie: Gent

  • Vertrek- en eindpunt: station Gent-Sint-Pieters

  • Tijdens de excursie verplaatsen we ons met de fiets

  • Max. aantal deelnemers: 30

  • Prijs: € 30,00 (inclusief lunch en huur van fiets)

  • Inschrijven kan je via deze link. 

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN