FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

projectoproep 2017 voor culturele samenwerkingsprojecten vlaamse en franse gemeenschap

Na het succes van de eerste oproep onder het Cultureel Akkoord, kan er opnieuw steun worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten met partners uit de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Wie een cultureel project wil realiseren in samenwerking met een Franstalige partnerorganisatie kan tot 15 oktober 2016 een voorstel indienen.

De eerste projectoproep voor het Cultureel Akkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een eclatant succes geworden. Liefst 94 projectaanvragen werden ingediend. De aanvragen gingen onder de loep van het Samenwerkings-platform en op zijn advies beslisten de Ministers van Cultuur uit beide Gemeenschappen, Sven Gatz en Joëlle Milquet, om 22 projecten te ondersteunen binnen het vooropgestelde budget van 160.000 euro.


Oproep 2017


Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking.Culturele actoren uit beide Gemeenschappen kunnen samen een projectvoorstel indienen. Samenwerking en uitwisseling tussen de beide Gemeenschappen staan centraal in deze projectoproep. Elk project moet minstens één partner uit elke Gemeenschap tellen. Het kan gaan om nieuwe samenwerkingen of bestaande samenwerkingen. Bij bestaande samenwerkingen biedt het ingediende project wel een meerwaarde aan de huidige samenwerking.


Aanvragen worden verwacht uiterlijk op 15 oktober 2016. 


Het volledige reglement en de bijhorende aanvraagformulieren kan je vinden via deze link

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN