FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EENVOUDIGER VOOR KLEINE VZW'S

Alle privaatrechtelijke spelers, zoals vzw’s, die meer dan 50% overheidsfinanciering ontvangen, zijn onderworpen aan de Wet op de Overheidsopdrachten. Recent is het drempelbedrag voor kleinere opdrachten verhoogd van 8.500 euro naar 30.000 euro. Dat is goed nieuws.

Dit betekent dat een vereniging opdrachten tot 30.000 euro kan afsluiten, met enkel een factuur als bewijs.


Vanuit het goede huisvader-principe blijft het aan te raden dat verenigingen enkele offertes aanvragen of prijzen vergelijken, wat de meeste verenigingen ook nu al doen.


Meer info lees je op de website van de Verenigde Verenigingen.

FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN