FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

Proficiat! Je bent (bijna) afgestudeerd als fotograaf of mediakunstenaar! En wat nu?

Het Centrum voor Beeldexpressie wil afgestudeerde fotografen en mediakunstenaars stimuleren om ook na hun opleiding hun passie verder te ontwikkelen. Daarom zetten we een traject op poten, specifiek gericht op mensen die de laatste drie jaar zijn afgestudeerd in deze richtingen aan het deeltijds kunstonderwijs of volwassenenonderwijs. Einddoel van dit traject is een groepstentoonstelling onder begeleiding van een curator.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN