FORUM   VOOR
AMATEURKUNSTEN

TRACKS - ontmoetingsmoment voor kunstenaars en kunstenorganisaties over archiefzorg

Zorg dragen voor je eigen (kunstenaars)archief en -collectie is een uitdaging, niet in het minst omdat het als verplichting is ingeschreven in het Kunstendecreet. Maar ook wie niet gesubsidieerd wordt - professional of amateur - heeft vragen over bewaring, selectie, aanpak... Op 23 juni 2016 biedt het derde ontmoetingsmoment van Project TRACKS voorbeelden en inspiratie.
FORUM
Abrahamstraat 13 9000 Gent
T 09/235 40 00  
VOOR
AMATEURKUNSTEN